Avfallshåndtering

05.03.2018

Det er dessverre fortsatt store problemer med søppel som flyter og vi må alle sørge for bortkjøring av avfall som hører hjemme på Smedstad gjenvinningsstasjon.

Det er altså kun normalt husholdningsavfall som skal kastes her hjemme. De enheter som har leieboere må sørge for at informasjonen også tilkommer disse,
Ofte er det plass i de innerste boksene, og det oppfordres til at alle sørger for at lokkene er helt lukket når poser er kastet. Dette for å begrense skadedyr og interessen til sultne fugler. Husk også å slå sammen alle pappkartonger, slik at vi ikke fyller konteinerne med luft.
Minner om den månedlige roteringen med ansvar for holde avfallsplattingen i orden.
Kommentarer