Hageavfall må kjøres bort

06.06.2018

Det er fuglefest ved avfallsplattformen. Hageavfall må fraktes til mottaket på Smestad eller Bygdøy. 

I mai har hus D tatt ansvar for å prøve å holde orden på avfallscontainerene våre, og det er et svare strev. Kontainerene fylles opp med gress og øvrig hageavfall. Vi må hver enkelt ta anvar for å kjøre bort vårt hageavfall til enten Smestad eller Bygdøy. Det tar 10 minutter å kjøre det bort. Det er gratis å levere, og det er åpningstider som gjør at det kan leveres både tidlig og sent. 

For mer informasjon:

Bygdøy Hageavfallsmottak

Smestad gjenbruksstasjon

 

Kommentarer