Da har vi fått gjort ferdig siste rest med kantstein. I forhold til informasjon vi har fått fra AF om oppstart for felles avkjørsel er datoen 8.10. 

Les mer

Da har styret fått kjøpt inn kanstein og grus. Det er meldt ganske bra vær denne uken (ref yr i dag). Vi har også fått informasjon om at AF forhandler med entreprenør som skal ferdigstille felles av- og påkjørsel. 

Les mer

Småplukk som er utført i ferien :-)

Les mer