Da har styret fått kjøpt inn kanstein og grus. Det er meldt ganske bra vær denne uken (ref yr i dag). Vi har også fått informasjon om at AF forhandler med entreprenør som skal ferdigstille felles av- og påkjørsel. 

Les mer

Småplukk som er utført i ferien :-)

Les mer

Nye postkasser som kan låses til Ullernchausseen 120?

Les mer