Balkong

06.01.2021

Vedlagt dokumenter og informasjon om balkonger for U120

Styret i U120 har bestemt seg for å se på mulighetene for at samtlige hus kan bygge balkong på sin vestveggi 2.etg. I den forbindelse har styret utnevnt en komite. Komiteen består av Hallin (hus D) Lund (hus G) Wennerberg (hus J). Det er komiteen som her skriver.

Prosessen så lang: Arkitekt Andre Brevik Hansen har tegnet forslag og vil være delaktig i en forhåndskonferanse mellom Plan & Bygg og U120. Brevik Hansen mener det er en 50/50 sjanse for å få godkjenning, derfor ønskes forhåndskonferanse. I etterkant av forhåndskonferansen kan søknaden tilpasse eventuelle tilbakemeldinger fra plan & bygg. Søknaden planlegges innsendt feb. 2021

Vi i komiteen har ingen kostnadsoversikt da ingen vet løsning, størrelse eller utførelse på balkonger. Men styret og komiteen er trygge på at de som vil være med på dette balkongprosjektet får en god investering i egen bolig. Vi ser for oss en kostnad pluss/minus 200.000,- per hus.  Dette avhenger av nevnte faktorer.

Før vi går videre med arbeidet må vi vite hvem av dere som blir med. Dette fordi vi mener kostnader tilknyttet arkitekt, forhåndskonferanse skal betales av de sameierne som søker//ønsker balkong. Det betyr at de som blir med betaler påløpende utgiftene uten forsikring om godkjenning fra plan & bygg.

Igangsettelse 2021, alt avhengig av søknadsprosessen og tilbud/entreprenør.

Vi i komiteen ønsker å høre om dette er interessant og ønsker en uformell tilbakemelding.

Se vedlagte forslag/utkast på hvordan dette kan se ut, diskuter i heimen og meld oss tilbake.

På nyåret ber vi om et bindene svar fra samtlige sameiere i U120, innen Jan 2021. Vi håper dette er interessant for samtlige.

 

Mvh hilsen:
Hallin, Lund og Wennerberg

Kommentarer