Generalforsamling

31.03.2019

Velkommen til generalforsamling 2019

Vi samles til generalforsamling hos Hallin i hus D. Kommende onsdag 3.04 Vi starter kl. 19:00. 

Kommentarer