Oppstart felles av- og påkjøring

04.10.2013

Vi har fått bekreftet oppstart fra AF Gruppen for arbeidet med felles av- og påkjørsel 08.10. 

Styret stiller med representant på oppstartsmøtet samme dag.  

Kommentarer