Ikke ønsket gjennomgang

15.11.2016

Vi har fått en henvendelse fra naboer i Ørakerstien om uønsket gjennomgang.

I helgen kom det en henvendelse vedrørende at en del (barn/unge) benytter en gjennomgang fra U120 til Ørakerstien. Dette gjelder i tomtegrensen mellom U120J/Ørakerstien 31/Ørakerstien 29. 

Det er satt opp røa-gjerde (eldre type) i denne grensen, men det er tråkket ganske kraftig ned på flere steder. 

Nå er det slik at det har blitt mer "trafikk" over dette punktet, og naboene som klager på dette jobber kveld, og ser dermed at det er flere som benytter denne "stien" på dagtid, men også ettermiddag og kveld.

Vi har informert om at vi sender ut en felles melding i U120, men at de trolig også bør sende henvendelsen sin til U116-118.

Dette berører heller ikke så mange i U120, da dette i hovedsak gjelder barn og ungdom.

Hus J har stort sett kun hørt ungdommer som har benyttet seg av denne gjennomgangen for å rekke bussen sent på kveld i helgene.  Fint om de som har aktuelle kandidater i U120 kan informere sine håpefulle om at det ikke er ønsket gjennomgangstrafikk på dette stedet. 

Naboene infomerte videre om at de vil vurdere å sette opp et større gjerde om ikke gjennomgangstrafikken avtar. 

 

Kommentarer