Lading av elbil

05.04.2017

Alle sameiere må svare på hvilket alternativ de ønsker innen 17. april. Legg inn svar-alternativ i kommentarfeltet.

A: Ønsker å ha ladepunkt type2 for elbil, samt merke og reservere plassen kun for elbil. Inkluderer søknad om støtte. (merk: Kun ladbar motorvogn kan benytte denne parkeringsplassen)

B: Ønsker å ha ladepunkt for elbil type2, ønsker ikke forbehold for elbil. Inkluderer ikke støtte.

C: Ønsker ikke ladepunkt type2.

Ved spørsmål, se utsendt referat fra generalforsamling eller kontakt Karl Oluf på tel: 911 23 550:

Kommentarer
Hus C
Skrevet av: 10.04.2017
C
Hus E
Skrevet av: 05.04.2017
A
Hus F
Skrevet av: 05.04.2017
A
Hus D
Skrevet av: 05.04.2017
A
Hus J
Skrevet av: 05.04.2017
A