Drenspumpeanlegg

Vår serviceavtale er hos Oslo Pumpeservice: 
Døgnservice: +47 22651400


Når SMS-varslingen går (sendes til de som bor i hus 1, 2 og 3, samt styret).
All bruk av vann må da umiddelbart opphøre. Man må ikke benytte dusj, toalett, vaskemaskin etc. 

GSM-varslingen fungerer slik:

  • Pumpestans ved strømbrudd: GSM-senderen  sender 2 alarmer samtidig. 1 for strømbrudd og 1 for høy vannstand.

  • Pumpestans ved pumpehavari: GSM-senderen sender alarm for høy vannstand. Denne alarmen utløses når vannstanden i kummen når innstilt nivå i kummen.
 
Høy vannstand i kummen er et innstilt nivå hvor vi har valgt at alarmen skal utløses og det har ingen ting å gjøre med grunnvannsnivået under husene. Det tar ca 18-20 minutter for vannet å stige fra laveste pumpenivå til alarmen går og 3-4 minutter fra høyeste.
Når strømmen går vet man ikke hvor i pumpesyklusen man er og det er det ingen mening i å vente de minuttene det måtte være snakk om med å iverksette tiltak og derfor går begge alarmene samtidig.
I rapporten fra ÅF Consult er maksimal reaksjonstid satt til 5 timer etter utløst alarm. Ved strømbrudd kan man derfor si at man i realiteten i noen tilfeller har noe lengere reaksjonstid enn det.
Se også
Litt om ossdoc.doc
Vedlikeholddoc.doc