Husordensregler sameiet Ullernchausseen 120

Husordensreglene gjelder for de som til enhver tid er beboere i Ullernchausseen 120. Sameierne skal gjøre eventuelle leietakere kjent med sameiets husordensregler. (bør legges ved leiekontrakten)

  1. Beboerne kan kun kaste vanlig husholdningsavfall i avfallsbeholderne. Annet avfall må sameierne selv ordne med bortfrakting.
  2. Hvis en beboer foretar seg noe som medfører at det oppstår store mengder avfall (eks. ved oppussing, store arrangementer eller liknende) skal ikke de vanlige avfallsbeholderne belastes. Sameier/beboer må da selv ordne med bortfraktning, eks. ved leie av container.
  3. Styret skal ha oppdatert informasjon fra sameierne med kontaktopplysninger på leietakere.
  4. Sameierne er forpliktet til å påse at hver praktikantdel/underetasje har nødvendig brannslukningsutstyr.