Parkering

Det er begrenset plass til gjesteparkering i U120. Den ene gjesteparkeringen er foran avfallsplattform, og den andre helt innerst ved støyskjerm - nærmest Lilleaker skole.
Gjesteparkeringen skal ikke benyttes som fast oppstillingsplass. 
Ved behov for ekstra gjesteparkering, er det normalt ledige plasser i Lilleakerveien som går opp ved Lilleaker skole.


Det er trangt på fellesområdene hvor vi har parkering. Derfor er det fint om alle passer på å sette fra seg bilen ordentlig. Hvis man parkerer litt skjevt, skal det ikke mye til for at det blir vanskelig for nestemann som skal sette fra seg bilen. 


Kjør sakte på parkeringsplassen og forøvrig på veien som går til parkeringsplassen mellom hus G og H. Det er mange barn i Ullernchausseen 120