Renhold avfallsplattform

04.03.2014

Den som har ansvar må påse at det ikke ligger papir og søppel på utsiden av kontainerne. Spyle det rent ved behov. Sette på plass søppel- og papirkontainere etter at søppelbilen har vært her (mandager).
Om vinteren vil det være behov for å måke snø. 

Turnusen for 2018 fordeler seg følgelig:

 • Hus F - Mars
 • Hus E - April
 • Hus D - Mai
 • Hus C - Juni
 • Hus B - Juli
 • Hus A - August
 • Hus J - September
 • Hus H - Oktober
 • Hus G - November
 • Hus F - Desember
 • Hus E - Januar
 • Hus D - Februar